Om du befinner deg i storbyene eller på de mest avsidesliggende stedene i landet, kan du være sikker på at du finner et museum. Det finnes museer som dekker alle tenkelige og utenkelige interesser. Er du en av de mange som har fordommer mot museer? Som tenker at de er kjedelige og fulle av gammelt skrot? Ingenting er fjernere fra sannheten!

Museene i Norge kan deles inn i flere underkategorier: Nasjonale institusjonsmuseer med et overordnet nasjonalt ansvar for bestemte tema, bygdemuseer som konsentrerer seg om den lokalhistoriske kulturen, kunstmuseer som fokuserer på ulike kunstformer, tematiske museer som ikke har et nasjonalt ansvar, og vitensentre som ofte tar for seg teknisk industrielle tema og som ofte er mer som et opplevelsessenter enn et tradisjonelt museum.

Der det hele startet: Bygdemuseer

Det tok flere hundre år før Norge ble et selvstendig land, og som en del av krigsutbyttet etter napoleonskrigene måtte Danmark avse Norge til Sverige. Da dette skjedde i 1814 var det en bevegelse gjennom hele Europa hvor alle landene ble opptatt av nasjonalbygging. Målet var å finne nasjonens egenart, det som skilte det ene landet fra alle andre naboland. Dette gjaldt også Norge.

Denne bevegelsen kalles nasjonalromantikken og gjenspeiles i alle kulturelle uttrykk via kunst, musikk og litteratur gjennom 1800-tallet. Bygdemuseene vokste ut av denne tidsånden med vektleggingen av den lokale kulturen og tradisjonene. Bønder og fiskere ble opphøyet som idealer, som uttrykk for den norske folkesjelen. Bygdemuseene fortsetter denne arven gjennom å forvalte bygdas historie, ofte formidlet av stolte lokale ildsjeler.

Institusjonsmuseene

I motsetning til lokalmuseene, er institusjonsmuseene stort sett å finne i byene. Noen har ansvar for bykulturen, andre en bredere norsk kultur, men disse har ellers gjerne også utstillinger fra eksotiske steder eller utstoppede dyrearter fra over hele verden. Mange museer er en underlig sammensetning av gammelt og nytt, alt fra vikingenes storhetstid til dinosaurer. En god blanding av forunderlige skatter.

De fleste nasjonalmuseene finnes i Oslo, som Nasjonalgalleriet eller Norsk Teknisk Museum. Andre er lokalisert rundt om i landet, som Arkeologisk museum i Stavanger, Norsk jernbanemuseum på Hamar, eller Norsk vegmuseum på Lillehammer. En noe annerledes måte å se Norge på, er å se landet gjennom museenes linser. Det kan anbefales. Kanskje blir du like bergtatt som ildsjelene av vår felles kulturarv.