Det Hanseatiske Museum og Schøtstuene finner du på bryggen i Bergen, som ligger midt i byen. Museumet ble åpnet i 1872, og holder til i det kjente bygget Finnegaarden som har en lang og stolt historie. I 1979 kom bygget blant annet på UNESCOs verdensarvliste. Museumet og Schøtstuene ble drevet av Bergen kommune helt fram til 2005, da gikk museumsdriften inn i stiftelsen Museum Vest.

Når du besøker det Hanseatiske Museum og Schøtstuene, har du muligheten til å få guidede turer gjennom rommene i Finnegaarden hvor museumet holder til. Du vil her få vite mer om de forskjellige gjenstandene i rommet, og hvordan hanseatene brukte de forskjellige rommene. Hvem var egentlig hanseatene, og hva er historien til Schøtstuene? Vi skal nå ta en nærmere titt på historien til hver av dem.

Hanseatene

Hanseatene var tyske kjøpmenn som arbeidet og bodde på Bryggen i Bergen i et tidsrom som strakk seg over flere hundre år. Hanseatene begynte å etablere seg i byen rundt 1350, og var dominerende i handelen som pågikk her helt til midten av 1700-tallet. Ordet «hanseat» kommer fra ordet «hansa» som ble brukt som betegnelse på kjøpmenn som reiste rundt i Nord-Europa.

På den tiden hanseatene begynte å etablere handelen sin på Bryggen i Bergen, var svartedauden på sterkt inntog i Norge. Det norske samfunnet var derfor naturlig nok svekket, og hanseatene styrte handelen med Østersjølandene som forsynte landet med korn. Norsk tørrfisk var også noe som var viktig for hanseatene, og de byttet dette til seg fra norske fiskere i bytte mot blant annet øl og korn.

Rommene i Schøtstuene

Hver gård på bryggen hadde sitt eget ildhus og schøtstue. Disse var lokalisert bak selve gården. Stuene var et samlingspunkt for familien som bodde på gården, der de blant annet kunne spise varme måltider under den kalde vinteren. På museet kan du se schøtstuene Bellgården og Jacobsfjorden som er rekonstruksjoner fra 1939. Rekonstruksjonen skal vise hvordan stuene mest sannsynlig så ut før bybrannen i 1702.

I 1702 var det en stor bybrann i Bergen som brant ned mange av schøtstuene. I Svensgården schøtstue kan du få et innblikk i hvordan stuen ble restaurert og innredet etter brannen. Det ble blant annet bygd en ekstra etasje over den, og store vinduer slipper inn masse lys. Det Hanseatiske Museum er et perfekt museum for deg som er interessert i Norges historie.